Еднокамерно сърце – нативна и модифицирана хемодинамика

Еднокамерно сърце – нативна и модифицирана хемодинамика

Първо издание
©„Арбилис“ ООД, 2023
Автор: Елисавета Левунлиева
Рецензенти: проф. д-р Анна Кънева-Ненчева, дм и проф. д-р Маргарита Цонзарова, дм
ISBN: 978-619-7063-65-3

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Категория: