Карцином на гърдата – терапевтично поведение

Карцином на гърдата – терапевтично поведение

Първо издание
©„Арбилис“ ООД, 2023
Автор: Доц. д-р Наталия Чилингирова, дм
Рецензенти: проф. д-р Савелина Поповска, дмн
проф. д-р Ташко Делийски, дмн

ISBN 978-619-7063-61-5

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Категория: