„Арбилис“ е сред водещите компании, организатори на медицински обучителни форуми и корпоративни събития.

„Арбилис“ е сред водещите издатели на медицинска научно-практическа литература – периодични медицински издания, учебници, сборници, монографии и др.

Нашата цел

Нашият екип от професионалисти управлява и реализира проектите, следвайки основната цел на компанията – повишаване на квалификацията на българските лекари.

Нашите партньори

Вече повече от двайсет години наши партньори са едни от водещите световни и български фармацевтични компании.

Изтъкнати български медицински специалисти са лектори в организираните от нас форуми, автори в нашите издания и са част от редакционните екипи на периодичните ни списания.

При планиране, организиране и изпълнение на свойте дейности Арбилис изцяло се съоразява с Етичния кодекс на Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА).

Защо да изберете „Арбилис“?

Ние знаем, че събитията са важен подход в бизнеса. Добре изградената стратегия и креативността са ключови в работа на „Арбилис“, за да бъде реализирано успешно Вашето събитие. 

Ние знаем, че нашите издания трябва винаги да предоставят на българските медицински специалисти актуална информация, необходима за тяхната практика.