Алергичен ринит

Алергичен ринит

Първо издание
©„Арбилис“ ООД, 2023
Автор: д-р Силвия Новакова, дм
Рецензенти: проф. д-р Мария Стаевска, дм, и проф. д-р Карен Джамбазов, дм
ISBN: 978-619-7063-63-9

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Категория: