Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст (2020)

Първо издание
© „Арбилис“ ООД, 2020
Под редакцията на проф. Иван Литвиненко и проф. Николай Ламбов
Рецензент: проф. Маргарита Цонзарова
ISBN: 978-619-7063-35-6

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

25.00лв.

Категория:
Описание

Книгата „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст“ предлага разнообразната тематика на Четвъртата национална педиатрична конференция, която обхваща периода от новороденото до юношеската възраст.

Заболяванията в детската възраст представляват своеобразно предизвикателство както за педиатрите, така и за общопрактикуващите лекари (ОПЛ) и специалисти от различни специалности, поради особеностите на детския организъм.

В книгата са отразени почти всички области на педиатрията, споделен е личен опит и са представени клинични случаи – материали, които имат голяма практическа стойност.

 

Може да се прочете след закупуване и успешно приключване на поръчката в секция моите абонаменти.

МОИТЕ АБОНАМЕНТИ