Учебник „Онкология“

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2020
Под редакцията на доц. д-р Наталия Чилингирова, дм
Рецензенти: проф. д-р Здравка Валерианова, дм, и проф. д-р Коста Костов, дм
ISBN: 978-619-7063-40-0

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

70.00лв.

Категория:
Описание

Учебник за студенти по медицина и лекари от издателство „Арбилис“ ООД, 2020 г., е под редакцията на доц. д-р Наталия Чилингирова, дм. Автори на отделните глави са 43 изтъкнати специалисти и преподаватели в различни клонове на медицинската наука с богат клиничен опит и широки практически умения.

Настоящият учебник „Онкология: учебник за студенти и лекари“ е систематизиран преглед на основните направления в една изключително всеобхватна медицинска специалност като онкологията. Идеята на този учебник е да подпомогне подготовката на студентите по медицина по една нова за тях специалност (каквато е онкологията в медицинските университети в България), като създаде стабилна основа за техните знания. Тъй като в съответствие с научните открития на нашето съвремие познанията ни за онкологичните заболявания се разширяват и съответно парадигмите на лечението се променят, определянето на идеалния метод за обучение на студенти по медицина в тази толкова всеобхватна дисциплина придобива все по-голяма важност.

Учебникът е предназначен за студенти по медицина и лекари, а също така е достъпен и за всички медицински професионалисти и изследователи с интерес в областта на теоретичната и практическата онкология.

СЪДЪРЖАНИЕ         РЕЦЕНЗИИ


Може да се прочете след закупуване и успешно приключване на поръчката в секция моите абонаменти.

МОИТЕ АБОНАМЕНТИ