Кардиомиопатии

Кардиомиопатии

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2012
Под редакцията на: проф. Нина Гочева, дм и д-р Борислав Георгиев, дм
Рецензент: доц. Мария Цекова, дмн
ISBN: 978-954-92936-5-4

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

20.00лв.

Категория:
Описание

Книга „Кардиомиопатии“ може да се прочете след закупуване и успешно приключване на поръчката в секция моите абонаменти.

МОИТЕ АБОНАМЕНТИ

Книгата е предназначена за медицински специалисти.