Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания (2017)

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2018
Под редакцията на проф. Борислав Георгиев
Рецензенти: член-кор. проф. Мила Власковска, проф. Жанета Георгиева
ISBN: 978-619-7063-26-4

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

36.00лв.

Категория:
Описание

Поредното издание на книгата „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания – 2017“ обединява както новостите в диагностиката и терапията, така и редица дискусионни проблеми в областта на сърдечно-съдовата патология и връзката и с други органи и системи. Автори са водещите специалисти в съответната област у нас.

Сърдечно-съдовите заболявания не са само болестите на сърцето. Безспорно те заемат голям дял от цялата патология, но заболявания във всички съдови басейни се включват в тази група болести. А болестите на кръвоносните съдове в тези региони дават отражение и върху болестите на много други органи и системи. Освен това тези заболявания са пряко свързани с много метаболитни и имунно-възпалителни болести.

Много други заболявания могат пряко да повлияят сърдечно-съдовата система и да са причини за нейното увреждане. Те също могат да индуцират или да влошат заболявания на сърцето и кръвоносните съдове. Всичко това демонстрира възможностите за голямо разнообразие в научно-изследователската и експерименталната медицина, за да се търсят нови възможности за редуциране на тежестта на тези болести върху обществото.

  • Книгата е предназначена за медицински специалисти.
  • Информацията, съдържаща се в тази книга, е точна към момента на издаване.

Може да се прочете след закупуване и успешно приключване на поръчката в секция моите абонаменти.

МОИТЕ АБОНАМЕНТИ