1.Чрез нас може да осъществите директна комуникация с медицински специалисти чрез физическии/или онлайн мейлинг – изпращане на пряко съобщение, реклама, др.

2. Може да изберете своите групи медицински специалисти от нашата база данни

3.Възползвайте се от цялостния ни пакет с услуги – планиране, предпечат и печат на материалите,  и разпространение

4.Ще получите кратки срокове, отчет на резултатите и професионално изпълнение

5.Ще затвърдите успеха с Вашите партньори

За повече информация относно предлагания от „Арбилис“ мейлинг, моля ползвайте координатите ни за контакт

Свържете се с нас