Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2022
Под редакцията на: проф. Борислав Георгиев

Книгата е предназначена за медицински специалисти.

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

36.00лв.

Категория:
Описание

В днешно време коморбидността има тенденция да се счита за правило, а не за изключение, така че повишаването на осведомеността и подобряването на насоките за пациенти със съпътстващи заболявания е от решаващо значение, за да се предотвратят неблагоприятни здравни резултати, да се повиши ефективността и да се намалят разходите. Книгата трасира пътя на все по-активното търсене и правилния терапевтичен подход при болните с водещи сърдечно-съдови заболявания и коморбидни състояния. Автори на публикуваните текстове са водещи специалисти у нас по съответната тематика.

Колективната монография „Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания“ е предназначена за общопрактикуващи лекари, интернисти, фармаколози, фармацевти, студенти и специализанти и ще изгради по-комплесна представа за сложността на патологията при множеството заболявания на индивидуалния пациент.

Книга „Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания“ може да се прочете след закупуване и успешно приключване на поръчката в секция моите абонаменти. 

МОИТЕ АБОНАМЕНТИ

 

Съдържание

Съдържание