Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст (2018)

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2018
Под редакцията на проф. Иван Литвиненко и проф. Николай Ламбов
Рецензент: чл.-кор. проф. Мила Власковска
ISBN: 978-619-7063-25-7

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

25.00лв.

Категория:
Описание

Книга „Профилактика, диагностика и терапия от детството до зрялата възраст“ може да се прочете след закупуване и успешно приключване на поръчката в секция моите абонаменти.

МОИТЕ АБОНАМЕНТИ

Книгата е предназначена за медицински специалисти.