Учебник „Педиатрия“ (български език)

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2019
Под редакцията на проф. д-р Иван Литвиненко, дм
доц. д-р Даниела Авджиева-Тзавелла, дм
Рецензент проф. д-р Владимир Пилософ, дм
ISBN: 978-619-7063-32-5

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

20.00лв.

Категория:
Описание

В учебника по педиатрия са оформени 19 глави, в които, в рамките на необходимото, са отразени всички новости в педиатричната наука. На високо ниво и същевременно синтетично са представени най-важните теми, за които е необходимо студентът по медицина да е информиран. Важно е, че авторите в отделни раздели се спират на скрининга и скринингови програми, както и на референтните стойности на лабораторните показатели в детската възраст. Учебникът е богато илюстриран – над 50 таблици и 70 фигури, което значително улеснява читателя.

СЪДЪРЖАНИЕ      РЕЦЕНЗИЯ


Може да се прочете след закупуване и успешно приключване на поръчката в секция моите абонаменти.

МОИТЕ АБОНАМЕНТИ