Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания (2015)

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2016
Под редакцията на проф. Борислав Георгиев
Рецензенти: член-кор. проф. Мила Власковска, доц. Елина Трендафилова
ISBN: 978-619-7063-14-1

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

30.00лв.

Категория:
Описание

Книга „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания (2015)“ може да се прочете след закупуване и успешно приключване на поръчката в секция моите абонаменти.

МОИТЕ АБОНАМЕНТИ

Книгата е предназначена за медицински специалисти.