Сексуална медицина 2019

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2019
Под редакцията на чл.-кор. проф. Чавдар Славов, проф. Борислав Георгиев и проф. Здравко Каменов
Рецензенти: проф. Жанета Георгиева, проф. Георги Момеков
ISBN: 978-619-7063-33-2

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

30.00лв.

Категория:
Описание

„Сексуална медицина. Актуални проблеми, 2019“ представя натрупаните доказателства за клиничните изяви, диагностиката, протичането и лечението на сексологичните нарушения. Направен е задълбочен анализ на доказателствата в областта на рисковите фактори, патогенезата, клиничното изследване, клиниката и лечението на сексуалните нарушения. Представени са половото развитие и половата диференциация, нарушения в половото развитие и в мъжкото сексуално здраве. Особено значение се отделя на интегрирането на консултативната компетентност в медицинската помощ при сексуални проблеми.

В книгата са застъпени психичните разстройства и половата диференциация, сексуалните разстройства и съпътстващи проблеми като тревожност, депресии и др. Изтъква се ролята на семейния лекар за ранната диагноза. Представени са собствени проучвания на авторите и клинични случаи. Изключително професионално през погледа на нови доказателства е разгледана еректилната дисфункция, честотата и значимостта на проблема. Разглежда се поведението на семейните лекари в България при поставянето на диагноза „еректилна дисфункция“. Подчертава се, че еректилната дисфункция е официално приет сърдечно-съдов рисков фактор според Европейското ръководство за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, 2016. Разглеждат се проблемите при еректилна дисфункция и хронично бъбречно заболяване, HPV-инфекции с генитална локализация при мъже, полово-предавани инфекции. Дискутират се проблемите при радикална простатектомия и еректилна дисфункция. Застъпено е и женското сексуално здраве, сексуалната функция при жените и хормоналните контрацептиви, новите хоризонти на хормонозаместителната терапия в менопаузалния преход.

Много полезни са дискусиите на съвременните проблеми в сексуалната медицина. Включените теми са подкрепени с нови научни доказателства. Те са актуални, част от тях – интердисциплинарни, поднесени са изключително професионално.

Книгата „Сексуална медицина. Актуални проблеми, 2019“ е насочена към семейни лекари, кардиолози, ендокринолози, нефролози, уролози. Монографията може да бъде полезна за студенти, стажанти, специализиращи лекари за надграждане на знанията им при тяхното обучение.

СЪДЪРЖАНИЕ


Може да се прочете след закупуване и успешно приключване на поръчката в секция моите абонаменти.

МОИТЕ АБОНАМЕНТИ