Фармакология и лекарствена токсикология Том 1 и Том 2

Първо издание
©„Арбилис“ ООД, 2022
Под редакцията на проф. д-р Румен Николов, дм и проф. д-р Славина Сурчева, дм
Рецензенти: проф. д-р Красимира С. Якимова, дмн и проф. д-р Иванка Костадинова, дм
ISBN: 978-619-7063-59-2 (Печатно издание)

*За студенти по медицина, закупили учебника от издателството – промоционална цена 90 лв. до 20.12.2023 г.

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

120.00лв.

Категория: Етикет:
Описание

Книгата „Фармакология и лекарствена токсикология“ Том 1 и Том 2 за студенти по медицина по методичен начин обхваща лекарствата, действащи върху всички системи в човешкото тяло. Най-важната цел на тази книга е да представи в систематизирана последователност необходимата основна информация за лекарствата.

Книгата започва с общите фармакологични принципи (фармакокинетика и фармакодинамика), които трябва винаги да влизат в съображение при предписване на лекарства за конкретен пациент. Тази част е последвана от системна фармакология, т.е. лекарства, действащи върху различни системи у човека.

Авторите на „Фармакология и лекарствена токсикология“ са организирали систематично всяка глава да започва с определение и класификация на лекарствената група, описание на фармакокинетиката и фармакодинамиката на различните лекарствени групи, последвано от терапевтичното им приложение, противопоказания, странични ефекти и лекарствени взаимодействия.

Контролът на знанията включва различни варианти на въпроси и задачи за проверка на придобитите знания на студентите. В книгата са включени отделни глави по лекарствена токсикология, рецепти и основни знания за съвременните лекарствени форми.