Профилактика, диагностика и терапия от детството до зрялата възраст

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2022
Под редакцията на: проф. Борислав Георгиев и проф. Иван Литвиненко
Рецензенти: проф. Боряна Делийска, доц. Мария Димова
Книгата е предназначена за медицински специалисти.
ISBN: 978-619-7063-57-8 (Печатно издание)

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

36.00лв.

Категория:
Описание

Книга „Профилактика, диагностика и терапия от детството до зрялата възраст“ може да се прочете след закупуване и успешно приключване на поръчката в секция моите абонаменти.

МОИТЕ АБОНАМЕНТИ

 

Пътят от детството и юношеството до зрялата възраст често преминава през „пропаст в здравните грижи за младия човек“. Нито педиатричните, нито медицинските практики за възрастни са структурирани така, че наистина да отговарят на уникалните нужди на тази кохорта на „порастващите възрастни“. Невинаги са изградени необходимите връзки за осигуряване на непрекъснатост при здравните грижи за младите възрастни пациенти.

Лекарите и пациентите са зле подготвени и пациентите са изложени на риск от нежелани събития, включително както остри, така и хронични усложнения, често посещение на спешно отделение и дори преждевременна смърт. Понякога липсата на приемственост между педиатричната и интернистичната практика лишава младите възрастни от системни грижи. Преходът от педиатрична грижа към диагностика, лечение и проследяване на възрастни може да се подобри чрез споделянето на информация, комуникацията и сътрудничеството. Интернистите трябва да разберат уникалните изисквания на тези нови възрастни и как да се справят с техните нужди. Становището, че младият човек е здрав и по-малко боледува може да неглижира редица здравни проблеми, характерни за тази възраст.

Книгата „Профилактика, диагностикаи терапия от детството до зрялата възраст. Живот в здраве или здраве през целия живот“ е предназначена за всички лекари – общопрактикуващи, педиатри, интернисти, тесни специалисти, понеже дискутираните теми ще обогатят здравната култура и ще допринесат за по-доброто лечение на младите хора, особено тези с начало на заболявания в детството.