Етиология, диагностика и лечение на трикуспидалната клапна болест при възрастни – „забравената“ клапа


Етиология, диагностика и лечение на трикуспидалната клапна болест при възрастни – „забравената“ клапа
Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2022
©д-р Мартин Иванов, дм, автор
Рецензенти: проф. д-р Заприн Георгиев Въжев, д.м.
проф. д-р Пламен Панайотов, д.м.
Илюстрации: Елисавета Миткова-Качанджиева

ISBN: 978-619-7063-53-0 (Print)
ISBN: 978-619-7063-54-7 (e-Book)

 

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Този продукт може да бъде разглеждан само от абонирали се потребители.