Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – приоритети на съвременното здравеопазване

Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2019
Под редакцията на проф. Борислав Георгиев
Рецензент: проф. Боряна Делийска
ISBN: 978-619-7063-34-9

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

36.00лв.

Категория:
Описание

Книгата „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст – приоритети на съвременното здравеопазване“ представя проблеми в диагностично-профилактично-терапевтичния подход на някои заболявания в юношеството и в младата възраст, както и при бременни жени. Темите са актуални и дискусионни, по които или малко се говори, или са обект на изцяло профилирана литература.

Книгата е полезна за общопрактикуващите лекари, интернистите и специалистите от извънболничната практика, а също и за младите лекари, докторанти и специализанти, на които ще разшири кръгозора на познанието им по медицина.

СЪДЪРЖАНИЕ          УВОД


Може да се прочете след закупуване и успешно приключване на поръчката в секция моите абонаменти.

МОИТЕ АБОНАМЕНТИ