Гериатрични аспекти на съвременната диагностика и терапия

Първо издание
©„Арбилис“ ООД, 2019
Под редакцията на проф. Борислав Георгиев, проф. Георги Момеков, доц. Любомир Киров
Рецензенти: проф. Борис Богов, проф. Николай Данчев
ISBN: 978-619-7063-31-8

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

36.00лв.

Категория:
Описание

Книгата „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници. Гериатрични аспекти на съвременната диагностика и терапия • 2019“ предлага широк преглед на важни въпроси, свързани със заболяванията при възрастните и старите хора. Доброто познаване на структурните и физиологичните промени, които настъпват със стареенето, и на основната патофизиология на заболяванията в напреднала възраст е предпоставка за правилното разбиране и формиране на рационална основа за диагностика и лечение.

СЪДЪРЖАНИЕ          РЕЦЕНЗИИ