Съвременни аспекти на контраст-индуцираната нефропатия в кардиологията

 

Първо издание
©„Арбилис“ ООД, 2021
Автор: д-р Илияна Петрова
Рецензенти: проф. д-р Боряна Делийска, дмн; проф. д-р Диана Трендафилова, дм
ISBN: 978-619-7063-47-9

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Категория: