Метаболитен синдром и неалкохолна чернодробна стеатозна болест

Метаболитен синдром и неалкохолна чернодробна стеатозна болест

Първо издание
©„Арбилис“ ООД, 2021
Автор: д-р Вера Карамфилова, дм
Рецензенти: проф. Здравко Каменов, дмн; проф. Людмила Матева, дмн
ISBN: 978-619-7063-48-6

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Категория: