Книга „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст“ 2019

Kniga-pediatria-педиатриа-detska-детска

Книга „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст“ представя по един прекрасен начин разнообразната тематика на Третата национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст“, проведена под наслов „Здравото дете – комплексна грижа“. В книгата се разглеждат различни аспекти на профилактиката, диагностиката и терапията на многобройните заболявания в детско-юношеската възраст. За тях понастоящем имат много сериозно медицинско значение в световен мащаб. Знания за детско-юношески сърдечно-съдови заболявания, заболявания на дихателната система, неврологични, метаболитни, инфекциозни и т.н. Направен е задълбочен анализ на възникването на заболяванията в най-ранна детска възраст и на терапевтичните подходи за лечението им. Специално внимание е отделено на заболяванията при недоносени и новородени деца – основни принципи на лечението в неонаталния период. Ретинопатия на недоносени деца, менингоенцефалит при новородени и деца, съвременни подходи и препоръки за храненето на кърмачетата и др. Представени са и интересни клинични случаи от практиката – менингоенцефалит при новородени и деца с ентерококов сепсис, сънна апнея и др. Значително място е отделено и на новостите във фармакотерапията за детско-юношеската възраст, като са анализирани съвременните лекарствени вещества. Тяхната ефективност, потенциалните рискове при приложението им в педиатричната практика.Фармакология, предписване и противоречия в педиатричната практика на вече 70 години използвания парацетамол, витамин D-статуса на децата в училищна възраст и т.н. Част от материалите касаят изключително актуалния въпрос на съвременната фармацевтична наука и практика. Разработването на възрастово-специфични лекарствени форми за детско-юношеската възраст и свързаната с тях лекарствена, ексципиентна и хранителна непоносимост. Дискутирани са и въпроси, засягащи основните принципи на регулацията при детските лекарствени форми, които са обект на интензивна работа в европейските комисии през последните години.


Тази публикция е налична само за абонирали се потребители.