Книга „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания“ 2017

Sardechno-sadov-сърдечно-съдови

Книга „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечно-съдови заболявания – 2017“ обединява новостите в диагностиката и терапията. Обединява и редица дискусионни проблеми в областта на сърдечно-съдовата патология и връзката и с други органи и системи. Автори са водещите сърдечно-съдови специалисти в съответната област у нас.

Сърдечно-съдови заболявания не са само болестите на сърцето. Безспорно те заемат голям дял от цялата патология. Заболявания във всички съдови басейни се включват в тази група болести. А болестите на кръвоносните съдове в тези региони дават отражение и върху болестите на много други органи и системи. Освен това тези заболявания са пряко свързани с много метаболитни и имунно-възпалителни болести. Много други заболявания могат пряко да повлияят сърдечно-съдовата система и да са причини за нейното увреждане. Те също могат да индуцират или да влошат заболявания на сърцето и кръвоносните съдове. Всичко това демонстрира възможностите за голямо разнообразие в научно-изследователската и експерименталната медицина, за да се търсят нови възможности за редуциране на тежестта на тези болести върху обществото.


Тази публикция е налична само за абонирали се потребители.