Учебник „Педиатрия“

Uchebnik-Pediatria_Педиатрия

В учебника по педиатрия са оформени 19 глави, в които, в рамките на необходимото, са отразени всички новости в педиатричната наука. На високо ниво и същевременно синтетично са представени най-важните теми, за които е необходимо студентът по медицина и специализант по педиатрия да е информиран. Важно е, че авторите в отделни раздели се спират на сакрининга и скринингови програми. Пират се и на референтните стойности на лабораторните показатели в детската възраст. Учебникът е богато илюстриран – над 50 таблици и 70 фигури, което значително улеснява читателя.

Учебник по педиатрия за студенти се появява 20 години след учебника под редакцията на проф. Д. Бобев и доц. Е. Генев. За този период педиатрията претърпя бурно развитие. В рутинната практика навлязоха диагностични методи и терапевтични технологии, някои от които тогава бяха в сферата на експерименталната медицина. Достатъчно е да се напомни за развитието на генетиката и нарастващото значение за прецизната диагностика на редица педиатрични заболявания, включително и за индивидуализиране на лечението. Огромен напредък има в диагностиката и лечението на редица онкологични и хематологични заболявния. Не мога да отмина и постигнатия напредък в диагностиката на редките болести, както и на тяхното лечение. В редица случаи ние вече разпознаваме заболяванията и проблемите преди детето да се роди, благодарение на методите на антенатална диагностика. Огромен напредък има и в диагностиката и лечението на редица вродени малформации – белодробни и сърдечни. Няма как да изредя всички новости в медицината. Радостното е, че преобладаващата част от тези постижения на медицината са внедрени и в България и нуждаещите се българските деца имат достъп до тях.


Тази публикция е налична само за абонирали се потребители.