Първа научна конференция „Основи на сърдечно-съдовата фармакотерапия“

В периода от 18 до 20 март 2022 г. ще се проведе Първа научна конференция „Основи на сърдечно-съдовата фармакотерапия“. Тя се организира по инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис”, „Арбилис“ ООД, съвместно с Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България и Българско научно дружество по фармация.

Конференцията ще бъде виртуална.

В рамките на научната програма ще бъдат разгледани механизмите на действие, клиничното приложение и лекарствените взаимодействия на:

 • Медикаментите, повлияващи ренин-ангиотензин-алдостероновата система
 • Бета-блокерите
 • Блокерите на кациевите канали (калциеви антагонисти)
 • Диуретиците
 • Централно действащите антихипертензивни медикаменти
 • Нитратите
 • Антитробоцитните медикаменти (антиагреганти)
 • Антикоагулантите
 • Статините
 • Другите липидопонижаващи медикаменти
 • Периферните вазодилататори
 • Фосфодиестеразните инхибитори
 • Антиритъмните медикаменти

Повече информация може да получите тук.