I научна конференция „Основи на сърдечно-съдовата фармакотерапия“

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Българско научно дружество по фармация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в периода 18-20 март 2022 г. ще се проведе изцяло виртуално Първа научна конференция „Основи на сърдечно-съдовата фармакотерапия”.
Фармакотерапията е в основата на ежедневната клинична практика на всички лекари. Доброто познаване на механизмите на действия на лекарствата, индикациите за тяхното приложение, лекарствените взаимодействия и дозирането им според специфични коморбидни състояния е много важно за ежедневната практика. Обект на тази първа конференция ще бъдат голяма част от сърдечно-съдовите медикаменти, формите на приложение и някои други лекрствени групи, чиято употребва е свързана със сърдечно-съдови коморбидности.

Комитети

Научен комитет
Председатели:

проф. Борислав Георгиев
проф. Георги Момеков


Членове:
проф. Детелина Луканова
проф. Елина Трендафилова
Доц. Илияна Петрова
Доц. Лилия Демиревска
Доц. Мария Димова

Организационен комитет
Председател:

Иван Батаклиев

Членове:
Боян Цековски
Глория Попова

Теми

В рамките на научната програма ще бъдат разгледани механизмите на действие, клиничните приложения и лекарствените взаимодействия на:
Медикаменти повлияващи ренин-ангиотензин-алдостероновата система
Бета блокери
Блокери на калциевите канали (калциеви антагонисти)
Диуретици
Централно действащи антихипертензивни медикаменти
Нитрати
Антитробоцитни медикаменти (антиагреганти)
Антикоагуланти
Други липидопонижаващи медикаменти
Периферни вазодилататори
Фосфодиестеразни инхибитори
Антиритъмни медикаменти
Нови медикаменти в сърдечно-съдовата терап

Програма

PROGRAMA_FT

Акредитация

Комисията по качество на Българска асоциация на помощник-фармацевтите акредитира  Първа научна конференция „Основи на сърдечно-съдовата фармакотерапия”. Кредитните точки се получават от секретариата на Асоциацията, срещу представяне на сертификат за участие.

Партньори

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица