Пета научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници. Да изберем правилното решение”

Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис“ ООД, съвместно с Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България и Българско научно дружество по фармация организират Пета научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници. Да изберем правилното решение”.

Конференцията ще се проведе изцяло онлайн в периода 8–10 април 2022 г.

Очакваме Ви!

Научни сесии:

  • Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата възраст
  • Геронто-ритмология
  • Кардиогеронтология
  • Геронтоангиология
  • Геронтоендокринология
  • Геронтонефрология
  • Геронтофармация и фармакогеронтология
  • Социално значими очни зоболявания.