НАУЧНА ПРОГРАМА – VII национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст“