Сертификат за участие – VII национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст“

PEDIATRIA-02
Искрено ви благодарим за участието в научната конференция и в тази отворена дискусия за най-новите постижения в областта, за обсъждане на различни терапевтични схеми и за изграждане на трайни контакти с цел осигуряване на най-добра и съвременна помощ на пациентите. Имате възможността да получите на мейл сертификат въвеждайки в полето по-долу ваш актуален почетен префикс...
Тази публикция е налична само за абонирали се потребители.