Проф. Ива Христова: В световен мащаб има много голям напредък по отношение на лечението на COVID-19

Проф. Ива Христова, за „Арбилис ООД“

Книгата „COVID-19 през 2020-2021“, която излезе съвсем наскоро, е уникална за нашата страна с представянето на всички аспекти на съществуващата медицинска информация у нас по отношение на COVID-19.“

  • Проф. Христова, какво показват последните проучвания относно лечението на COVID-19?

В световен мащаб има много голям напредък по отношение на лечението на COVID-19. Редица препарати, съдържащи моноклонални антитела, се доказаха като високо ефективни в практиката. Тяхната сила е в специфично свързване на определени участъци на SARS-CoV-2 и насочено неутрализиране на вируса. Има и друга група антивирусни препарати, които блокират намножаването на вируса чрез потискане на необходимите за това ензими.

Важно е лечението и с двата вида препарати да започне максимално рано, докато има активна репликация на вируси в организма, преди те да са нанесли сериозни увреждания на органите.

  • Какво трябва да имат предвид личните лекари, както и специалистите, когато работят с пациенти с пост-COVID-19?

Все по-голям проблем става пост-COVID-19 синдромът. Като цяло, намаля клиничната тежест на COVID-19, SARS-CoV-2 вариантът Омикрон и неговите подварианти водят до по-леко протичане на COVID-19 в сравнение с предишните вирусни варианти, но усложненията след преболедуване, продължителните клинични оплаквания си остават все така сериозен проблем. Няма орган или система в човешкото тяло, върху които коронавирусът да не дава отражение след заразяването, защото COVID-19 е системна инфекция.

Конференцията по COVID-19 се оказа изключително успешна формула за представяне на натрупаните до момента знания във всички области на медицината, съчетано със собствения опит на водещите наши специалисти. С тенденция да стане ежегоден форум, през септември тази година ще се проведе Втората научна конференция по COVID-19.

Акцентът ще е върху практическия опит в разнообразните клинични прояви и увреждания на белите дробове, сърдечно-съдовата система, нервната система, гастро-интестиналния тракт, върху опита на нашите експерти в лечението и профилактиката на COVID-19.

  • Съвсем скоро излезе и книга, която събира опита и познанията на специалистите, натрупани до началото на 2022 г. за вируса. Вие сте редактор на книгата, каква е основната ѝ цел, на кого ще е полезна?

Книгата „COVID-19 през 2020-2021“, която излезе съвсем наскоро, е уникална за нашата страна с представянето на всички аспекти на съществуващата медицинска информация у нас по отношение на COVID-19. Автори са широк кръг изтъкнати наши медицински специалисти, ангажирани ежедневно с диагностика и лечение на пациенти с COVID-19. В книгата са представени техните достижения през призмата на световния опит в отделните направления. Книгата е една съкровищница на знания, полезни за широк кръг медицински специалисти – медици, фармацевти, студенти, специализанти, както и за неспециалисти, които ще получат актуална и надеждна информация за COVID-19.