Втора научна конференция „COVID-19 през 20-22”

По инициатива на Арбилис ООД, съвместно с Фондация „Логартис“, в периода 8–11 септември 2022 г., в зала 8 на НДК, гр. София, ще бъде организирана Втора научна конференция „COVID-19 до 20-22”.
Вече две години живеем в условията на най-голямата пандемия от 100 години насам. COVID-19 показа, че може да даде отражение върху всеки орган или система в човешкото тяло. Затова няма област на медицината, в която COVID-19 да не е топ-приоритет в проучванията през последната година. Целта на форума е да обедини и представи натрупаните до момента знания и опит на специалистите от всички области на медицината и да бъдат дискутирани проблемите, касаещи диагностиката и лечението на пациентите, както и проследяването им след преболедуване.
Форумът ще се проведе в хибридна форма – участниците ще имат възможност да присъстват на място или да проследят научната програма виртуално.

Комитети

Научен комитет
Председател:

Проф. Ива Христова

Зам.-председател:
доц. Нина Янчева-Петрова

Членове:
акад. Лъчезар Трайков
чл.-кор. проф. Цветалина Танкова
проф. Борислав Владимиров
проф. Борислав Георгиев
проф. Галина Кирова
проф. Георги Момеков
проф. Детелина Луканова
проф. Димитър Костадинов
проф. Ива Петкова
проф. Радка Аргирова
доц. Весела Иванова
доц. Петър Атанасов
д-р Веселина иванова

Организационен комитет
Председател:
Иван Батаклиев

Членове:
Боян Цековски
Глория Попова

Теми

 • COVID-19: България – факти и изводи по пандемията
 • Проучване на общата имунна реактивност в динамика при различни по тежест клинични форми на COVID-19
 • COVID-инфекция и психика
 • COVAN – „Другото лице“ на COVID-19
 • Маркери на възпаление – кога, как и защо при диагностика и проследяване на пациенти с COVID-инфекция
 • Забавени диагнози и намалена преживяемост при белодробен рак по време на епидемията с COVID-19
 • Сърдечни и съдови заболявания и COVID-19
 • COVID-19 и мозъчен инсулт
 • Клинични характеристики и първоначални резултати при пациенти с гастроинтестинални симптоми, предизвикани от COVID-19
 • COVID-19 и ендокринни проблеми
 • Постковид рехабилитация при пациенти, преболедували тежка и средно тежка форма на Коронавирусна инфекция
 • Лекарствени взаимодействия на COVID-19
 • Невроофталмологични усложнения след COVID-19
 • други

Програма

Predvaritelna_ programa_COVID_2022
Изтегли PDF

 

 

Партньори

Регистрационни такси

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път:

получател: АРБИЛИС ООД
УниКредит Булбанк АД,
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG46UNCR96601036210306

♦ на място на регистрационното бюро пред залата

Регистрационни такси:
1. Предварителна регистрация по банков път (за присъствено или онлайн участие)136.00 лв.
2. Късна регистрация за участие на място248.00 лв.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

1Предварителната регистрация е до 7 август 2022 г. и е платима по банков път.
2Регистрацията на място се осъществява по време на форума на регистрационното бюро пред залата.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Забележка:
1. Регистрацията за студенти, специализанти и докторанти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.
2. Българска асоциация на помощник-фармацевтите акредитира Втора Научна конференция „COVID-19  през 20-22“. Регистрацията за помощник-фармацевти е безплатна.

При необходимост от настаняване, моля обърнете се за съдействие към екипа на Арбилис.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77
факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com
www.arbilis.com

Регистрационна форма

Регистрацията приключи!

Акредитация

Комисията по качество на Български фармацевтичен съюз акредитира Втора научна конференция „COVID-19 до 20-22” с 50 точки. Кредитните точки се заплащат на регистрационното бюро по време на конференцията и се получават от секретариата на БФС срещу представяне на сертификат за участие. Комисията по качество на Българска асоциация на помощник-фармацевтите  акредитира Втора научна конференция „COVID-19 до 20-22” с 20 точки. Кредитните точки се получават от секретариата на БАПФ  срещу представяне на сертификат за участие.

Форма за оценка

Лични данни
Моля, попълнете следната форма за оценкa след приключване на форума:

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права тук: https://arbilis.com/privacy.html.

Галерия

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица