Ковид през 2020-2021

Ковид през 2020-2021
Първо издание
© „Арбилис” ООД, 2022
Под редакцията на проф. Ива Христова и доц. Нина Янчева
Рецензенти: акад. д-р Богдан Петрунов и проф. Татяна Червенякова
ISBN: 978-619-7063-50-9 (Print)
ISBN: 978-619-7063-52-3 (e-Book)

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица

Този продукт може да бъде разглеждан само от абонирали се потребители.