Eкип от университета Джон Хопкинс представи резултати от рандомизирано проучване с убедителни доказателства за необходимостта от използване на маншет с подходящ размер при измерване на налягането

На мартенската сесия на Американската сърдечна асоциация тази година екип от университета John Hopkins представи впечатляващи резултати от рандомизирано проучване с убедителни доказателства за необходимостта от използване на маншет с подходящ размер при измерване на налягането.

Проучването установява, че при хора, при които е използван неподходящ малък маншет за възрастни, показанията на систолното артериално налягане са средно с 3.6 mmHg по-ниски от измерените с обикновен размер за възрастни. Систолното налягане е средно с 4.8 mmHg по-високо, когато се използва обикновен маншет при хора, които се нуждаят от голям маншет за възрастни, и с 19.5 mmHg по-високо при тези, които се нуждаят от изключително голям маншет въз основа на обиколката на тяхната мишница. Стойностите на диастолното налягане следват подобен модел (-1.3 mmHg, 1.8 mmHg, 7.4 mmHg, съответно).

Производителите на електронни апрати за измерване на налягането в домашни условия трябва да се съобразяват с международните изисквания за размерите на маншетите, а пациентите трябва да са информирани какъв тип маншет е подходящ за тяхната ръка. Това е изключително важно, тъй като изследователите от проучването установяват, че използването на обикновения маншет за възрастни при всички индивиди има поразителни разлики в измерените стойности на налягането. За съжаление обаче, производителите предлагат обикновено апарати с обикновен маншет.

Неправилното измерване на налягането има много клинични последици. Например хората, които се нуждаят от изключително голям маншет и са ползвали обикновен маншет, са имали средно артериално налягане от 144/86.7 mmHg, което е втора степен хипертония. Но когато използват маншет с правилния размер, средното налягане е 124.5/79.3 mmHg или не влизат в групата на хипертониците. Всяко неправилно измерване е свързано с допълнителни разходи за изследвания и дори с неправилно прилагане на медикаменти.

Надценяването на артерилното налягане поради използвания твърде малък маншет неправилно класифицира 39% от хората като хипертоници, докато подценяването на налягането поради използването на твърде голям маншет пропуска 22% от хората с хипертония. Ако продължително подценяваме наличието на хипертония, може да се увеличи рискът от усложения и органни увреди при тези болни хора.

Резултатите от проучването трябва да ни накарат да се замислим. Клиницистите наистина трябва да поставят акцент върху размера на маншета, особено в популации, където затлъстяването е силно разпространено и много от техните пациенти се нуждаят от изключително големи маншети, защото това са популациите, които са най-засегнати от неправилното поставяне на маншета.

Въз основа на обиколката на мишницата в цитираното проучване (средна обиколка на мишница 34 cm), подходящи за малък размер на маншета за възрастни (обиколка на мишница 20–25 cm) са 18%, за обикновен размер (обиколка на мишница 25.1–32 cm) са 28%, за голям размер (обиколка на мишница 32.1–40 cm) са 34% и за изключително голям размер (40.1–55 cm) – 21%.

Обикновено в последните международни и национални препоръки за диагностика на хипертонията подробно се описват източниците на неточност при измерването на артериалното налягане и се казва, че ако се използва твърде малък размер на маншета, налягането може да бъде различно с 2 до 11 mmHg. Цитираните по-горе данни показват, че разликата може да бъде от 5 до 20 mmHg.

И въпреки че повече от 3 години активно се говори за правилното измерване на артериалното налягане и се подчертава значението на размера на маншета, все още производителите не се съобразяват с това и не предлагат адекватния за пациента размер.

Данните от проучването показват защо лекарят в кабинета се нуждае да работи с цялото разнообразие на маншети, но докато това е трудно за ежедневната практика, то със сигурност трябва да се изисква пациентите да използват правилен маншет при домашно измерване на налягането. Ние разчитаме на електронните устройства за измерване на налягането, въпреки че сме наясно за значими неточности при немалък брой апарати. Но нека да сме настоятелни да се използват правилните маншети, с което ще се намали грешката при измерване.

Сп. „Наука Кардиология“, бр. 1/2022

Забележка: Никаква част от материалите публикувани на www.arbilis.com (или от печатните издания на издателство Арбилис ООД), не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани под каквато и да било форма или по какъвто и да било начин – електронен, механичен, фотокопирен, звукозаписен или друг, без изричното писмено съгласие на издателя. Всички права са запазени.