Дълъг COVID-19

Повечето пациенти, заболели от COVID-19, се възстановяват напълно, но около 10–20% от пациентите продължават да страдат от т.нар. дълъг COVID. Механизмите на заболяването, причиняващи продължителен COVID, са неизвестни. Симптомите са разнообразни, като могат да включват умора, главоболие, задух, миалгии, когнитивна дисфункция и др.

Идентифицирани са редица рискови фактори, асоциирани с повишен риск от развитието на дълъг COVID-19. Хроничното персистиране на симптомите при хора със SARS-CoV-2 инфекция има значително социално и икономическо въздействие. Лечението на дългия COVID изисква мултидисциплинарен подход, включващ оценка, симптоматично или патогенетично лечение, физиотерапия, трудова терапия и психологическа подкрепа. Необходимо е създаване на по-добри и интегрирани модели на грижи за подпомагане и лечение на пациентите с продължителен COVID-19, за да се подобрят клиничните резултати и да се намалят икономическите, здравните и социалните разходи, свързани с дългосрочните последици от болестта.

*Статията може да прочетете в „Дълъг COVID-19“, сп. „Наука Пулмология“, бр. 1/2022.

Забележка: Никакви части от материалите публикувани на www.arbilis.com не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани под каквато и да било форма или по какъвто и да било начин – електронен, механичен, фотокопирен, звукозаписен или друг, без изричното писмено съгласие на издателя. Всички права са запазени.