Шеста национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст”

Шеста национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст” ще се проведе в периода 28 април – 1 май 2022 г. в хотел „Мелиа Съни бийч“, к.к. Слънчев бряг.

Най-съвременните и често проблемни диагностично-терапевтични казуси при децата ще бъдат представени от няколко различни гледни точки: на хирурзи, на фармаколози, на кардиолози, на ендокринолози, на гастроентеролози, на инфекционисти, на травматолози, на неонатолози, на специалисти по фетална медицина и образна диагностика и други. Целта на конференцията е не само да представи актуална информация за здравословните проблеми в детско-юношеската възраст (артериална хипертония, затлъстяване, наранявания, алергии или пневмонии и др.), но и да се превърне в отворена дискусия за най-новите постижения в областта, за обсъждане на различни терапевтични схеми и за изграждане на трайни контакти с цел осигуряване на най-добра и съвременна помощ на пациентите. 

Конференцията е насочена към педиатри, ОПЛ, болнични фармацевти, регулаторни специалисти, специалисти, занимаващи се с клинични проучвания и др.