Регистрация II Конгрес по естетична дерматология с международно участие

Лични данни
Моля, посочете тук ако сте специализант.
Ако не сте член на АЕДБ, моля приложете Диплома за завършена специалност или Договор/удостоверение за специализация.
Контактна информация
Регистрация

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права ТУК.

reCAPTCHA is required.

One thought on “Регистрация II Конгрес по естетична дерматология с международно участие

Comments are closed.