НАУЧНА ПРОГРАМА – VI Научна конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници“