VII национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст“

По инициатива на Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Българско научно дружество по фармация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в периода 20-23 април 2023 г. в гр. Несебър ще се проведе Седма научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст“.

Най-съвременните и често проблемни диагностично-терапевтични казуси при децата ще бъдат представени атрактивно от няколко различни гледни точки на мултидисциплинарен екип от педиатри, тесни специалисти в различни области на детското здравеопазване: хирурзи, фармаколози, кардиолози, ендокринолози, гастроентеролози, инфекционисти, травматолози, дерматолози, пулмолози, онкохематолози, специалисти по фетална медицина и образна диагностика и други. Целта на конференцията е не само да представи актуална информация за здравословните проблеми в детско-юношеската възраст (сърдечна недостатъчност, затлъстяване, наранявания, дерматити, пневмонии и др.), но и да се превърне в отворена дискусия за най-новите постижения в областта, за обсъждане на различни терапевтични схеми и за изграждане на трайни контакти с цел осигуряване на най-добра и съвременна помощ на пациентите.

Комитети

Научен комитет
Председатели:
проф. Искра Христозова
проф. Христо Шивачев
доц. Гергана Петрова

Членове:
проф. Анна Кънева–Ненчева
проф. Виолета Йотова
проф. Георги Момеков
проф. Здравка Демерджиева
проф. Мария Аргирова
проф. Миглена Георгиева
проф. Стефан Стефанов
проф. Татяна Червенякова
проф. Тоньо Шмилев
доц. Мария Гайдарова
доц. Петя Чавеева

Организационен комитет
Председател:
Иван Батаклиев

Членове:
Боян Цековски
Глория Попова

Теми

Инфекциозни и паразитни болести в детска възраст
Дерматология 
Онкохематология 
Кардиологични проблеми в детска възраст
Изгаряне и пластика
Нефрология и урология 
Пулмологични заболявания в детска възраст 
ГЕР и Констипация
Ендокринни проблеми в детска възраст 
Ревматология и автоимунитет
Травматология

 

Програма

Predvaritelna_programa_Pediatria_2023
Изтегли PDF

Регистрационни такси

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път:

получател: АРБИЛИС ООД
УниКредит Булбанк АД,
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG46UNCR96601036210306

♦ на място на регистрационното бюро в хотела

Регистрационни такси:
1. Предварителна регистрация по банков път172.00 лв.
2. Късна регистрация и регистрация на място290.00 лв.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

1Предварителната регистрация е до 19 март 2023 г. и е платима по банков път.
2Късната регистрация и регистрацията на място се осъществяват от 20 март 2023 г. по банков път и по време на форума на регистрационното бюро в хотела.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Забележка:
Регистрацията за студенти, специализанти и докторанти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Срок за заплащане на хотелско настаняване до 14.04.2023 г.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Регистрация

Лични данни
Моля, посочете тук ако сте студент, специализант или докторант
Контактна информация
Регистрация
Моля, посочете три имена на придружителя, в случай че желаете настаняване в двойна стая

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права ТУК.

Акредитация

Комисията по качество на Българска асоциация на помощник-фармацевтите акредитира Седма научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст“. Кредитните точки се получават от секретариата на БАПФ срещу представяне на сертификат за участие.

1 нощувка
2 нощувки
3 нощувки
Без нощувки
Изчистване

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица