II научна конференция „Основи на сърдечно-съдовата фармакотерапия – Комбинирана терапия“

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Българско дружество по фармация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в периода 12-14 май 2023 г. ще се проведе Втора научна конференция „Основи на сърдечно-съдовата фармакотерапия – Комбинирана терапия“. Конференцията ще се проведе присъствено, в Астория Гранд хотел, гр. София.

Фармакотерапията е в основата на ежедневната клинична практика на всички лекари. Доброто познаване на механизмите на действия на лекарствата, индикациите за тяхното приложение, лекарствените взаимодействия и дозирането им според специфични коморбидни състояния е много важно за ежедневната практика. Обект на тази втора конференция ще бъде комбинираната терапия на сърдечно-съдовите заболявания.

НАУЧНА ПРОГРАМА ВИДЕО ЗАПИСИ

Комитети

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Председатели:
проф. Борислав Георгиев
проф. Георги Момеков

Членове:
проф. Елина Трендафилова
проф. Лилия Демиревска
доц. Елена Димитрова
доц. Илияна Петрова
д-р Милко Стоянов

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
Иван Батаклиев

Членове:
Боян Цековски
Марияна Събева
Глория Попова

Теми

  • Основи на комбинираната терапия
  • Комбинирана терапия на артериалната хипертония
  • Фиксирана комбинирана терапия за контрол на риска
  • Комбинирана терапия на дислипидемиите
  • Специфична комбинирана терапия на белодробната артериална хипертония
  • Комбинирана терапия на сърдечната недостатъчност с редуцирана фракция на изтласкване
  • Комбинирана терапия на коронарната болест на сърцето
  • Комбинирана антитромбозна терапия
  • Комбинирана терапия при ритъмни нарушения

Програма

Nauchna_programa_Pharmacotherapy Изтегли PDF

 

 

Регистрационни такси

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път:

получател: АРБИЛИС ООД
УниКредит Булбанк АД,
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG46UNCR96601036210306

♦ на място на регистрационното бюро в хотела

Регистрационна такса:
Регистрация за участие – 60.00 лв.

Регистрацията е платима по банков път, както и по време на форума на регистрационното бюро в хотела.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Забележка:
Регистрацията за студенти, специализанти, докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Акредитация

Комисиите по качество на Български фармацевтичен съюз и на Българска асоциация на помощник-фармацевтите акредитират Втора научна конференция „Основи на сърдечно-съдовата фармакотерапия – Комбинирана терапия“.

Заплащането на кредитните точки от членовете на БФС се извършва на регистрационното бюро в Гранд хотел Астория по време на конференцията.

Кредитните точки се получават от секретариатите на БФС и БАПФ срещу представяне на сертификат за участие.

Партньори

Анкетна карта

Лични данни
Моля, попълнете следната форма за оценкa след приключване на форума:

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права тук: https://arbilis.com/privacy.html.

reCAPTCHA is required.
Heading

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица