XІV Научна конференция „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

Българската сърдечна и съдова асоциация и Арбилис организират XІV Научна конференция „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”, която ще се проведе на в периода 09–10 юни 2023 г., в Астория Гранд хотел, гр.София.

Ще бъдат дискутирани актуални научни и практически проблеми в областта на сърдечните и съдовите болести. Дискусията ще се проведе в условията на широк интердисциплинарен екип от водещи специалисти от различни и с важно място в здравната ни система болнични структури. По традиция се дава трибуна на младите учени в България и на техните най-добри разработки в областта на сърдечната и съдова патология.

НАУЧНА ПРОГРАМА ВИДЕО ЗАПИСИ

Комитети

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

Председател:
чл.-кор. проф. Мила Власковска

Членове:
акад. проф. Иван Миланов
проф. Борислав Георгиев
проф. Нина Гочева
проф. Параскева Стаменова
проф. Сабина Захариева

Организационен комитет
Председател:
проф. Елина Трендафилова

Членове:
проф. Мария Цекова
доц. Добромир Гочев
доц. Константин Рамшев
доц. Милена Миланова

Теми

  • Интензивната терапия – екипна дейност: Дисекация на аортата – нови класификации и лечение; Новости в механичната реперфузия при остър инсулт.
  • Сърдечната недостатъчност – основен проблем на кардиологията през 21 век.
  • Представяне за първи път на резултатите от български регистър на предсърдно мъждене – BG-AF.
  • Антитромбозна терапия: Тромбофилия – диагноза, клинична картина и лечение.
  • Предиабет и СС риск – има ли превенция?
  • Новости в неврологията – нови европейски препоръки.
  • Предсърдно мъждене – различен поглед: Прогностично значение на брадиаритмията при ПМ; Оклудери на ЛП ухо – при кого, резултати; Антиаритмична терапия или аблация при ПМ.
  • Интересни клинични случаи.

Програма

Okonchatelna_nauchna_programa_BSSA_2023 Изтегли PDF

 

 

Регистрационни такси

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път:

получател: АРБИЛИС ООД
УниКредит Булбанк АД,
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG46UNCR96601036210306

♦ на място на регистрационното бюро в хотела

Регистрационни такси:
1. Регистрация на място – 60.00 лв.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Регистрация е платима  по банков път, както и по време на форума на регистрационното бюро в хотела.

Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие.

Забележка:
Регистрацията за студенти, специализанти, докторанти и фармацевти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com

Партньори

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица