II конгрес по естетична дерматология

Асоциацията на естетичните дерматолози в България (АЕДБ) организира своя Втори конгрес по естетична дерматология с международно участие през есента на 2023 г., който ще се състои в рамките на два дни – 30 септември и 01 октомври – в София Хотел Балкан, зала Средец и зала Сердика.
Във второто научно събитие в сферата на естетичната дерматология в България ще бъде представена богата и съвременна научна програма от утвърдени в специалността български и чуждестранни лектори.
Конференцията представлява интерес за специалисти дерматолози, пластични хирурзи, лицево-челюстни хирурзи, както и специализантите в тези направления.

Комитети

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Председател:
д-р Ася Данчева

Членове:
проф. Снежина Василева
проф. Мери Ганчева
д-р Евгени Христозов, д.м.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председатели:
д-р Снежана Атанасова
д-р Росица Денчева, д.м.

Членове:
Глория Попова
Иван Батаклиев
Марияна Събева

Програма

Nauchna programa
Изтегли PDF

Регистрационни такси

Такса записване до края на септември:
БЕЗПЛАТНО – членове на асоциацията
150 лв. – специализанти
500 лв. – дерматолози
600 лв. – други специалисти

* Ще бъдат допускани само специалисти по дерматология, пластична хирургия, лицево-челюстна хирургия и специализантите за съответната специалност.
* Цените са с включено ДДС.

Регистрационна форма

Лични данни
Моля, посочете тук ако сте специализант.
Ако не сте член на АЕДБ, моля приложете Диплома за завършена специалност или Договор/удостоверение за специализация.
Контактна информация
Регистрация

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права ТУК.

reCAPTCHA is required.

Партньори

1300x2000_SPONSORI

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица