Международна научна конференция за медии на тема „Науката в действие: Преосмисляне на фактите за намаляване вредата от рисковите фактори“

Лектори

Prof-Manuela-Grazina
Prof. Manuela Grazina

prof. Manuela Grazina

Manuela Grazina има докторска степен по биомедицински науки (2006 г.) и е специализирала в областта на качеството, биохимията, невронауките, биохимичната генетика, човешката генетика, бигеномика и прецизна лабораторна медицина. Тя е професор в Медицинския факултет на Университета Коимбра, изследовател в Центъра по невронауки и клетъчна биология и директор на Лабораторията за митохондриална биомедицина и тераностика, която тя основава. Manuela Grazina е научен ментор в Хирургичния център в Коимбра, пълноправен член на Ордена на Биолозите и е акредитиран обучител от Педагогическия съвет за продължаващо обучение по здравни науки. Тя е активен изследовател с много публикации и е наградена като "Най-добър учител".

Мануела Грацина е динамичен научен комуникатор, насърчава научната и здравна грамотност и твърдо вярва, че образованието и знанието са най-добрите показатели за развитие, за подготовка на по-добри специалисти и за подобряване на здравното състояние на населението. Тя е защитник на науката за всички. Мануела Грацина смята научното разпространение в Общността за социално задължение и в тази връзка развива множество дейности, включително лекции/семинари (>150 до момента) и участие в телевизионни/радио програми. Тя отдава всичките си умения в услуга на образованието и за насърчаване качеството на преподаване, винаги вярвайки, че образователната база е най-добрият инструмент и най-добрият показател за развитието и ключов фактор в подготовката на топ професионалисти.

prof. Reuven Zimlichman
prof. Reuven Zimlichman

prof. Reuven Zimlichman

Началник на Отделение по медицина и Началник на Института по хипертония към Медицински център Уолфсън, Израел, Директор на Института по сърдечносъдови изследвания Brunner към университета в Тел Авив.

Бил е главен отдел по медицина и ръководител на Института по хипертония в медицинския център E. Wolfson, Израел, през годините 1991-2018; Той е и непосредственият бивш заместник-декан и ръководител на Училището за продължаващо обучение, Медицинския факултет Sackler, Университета в Тел Авив.

В момента е член на борда на директорите на Израелското дружество за превенция на острия миокарден инфаркт към Министерството на здравеопазването. Той е член на Управителния комитет на Израелското изследване на застойната сърдечна недостатъчност. Проф. Зимлихман е бил години наред председател на Върховния съд към Израелската медицинска асоциация, и в момента продължава да действа като член на този Върховен съд.


 

E-Halmy-01
Dr. Eszter Halmy

Dr. Eszter Halmy

Експерт по наука за затлъстяването (PhD), специалист по управление на здравни услуги (магистър). От 2013 г. e президент на Унгарското дружество за изследване на затлъстяването. От 2004 г. e директор на Platon Health Advisory and Services Ltd., Будапеща, Унгария.

Областите на нейните изследвания са ролята на факторите на околната среда и начина на живот в развитието, лечението и превенцията на затлъстяването; клинични проучвания за намеса в начина на живот; хранителни изследвания на хора с наднормено тегло и затлъстяване; управление на затлъстяването и неговия ефект върху сърдечно-съдовите рискови фактори; влиянието на програмите за отслабване и поддържане на теглото върху състава на тялото; социално-икономически аспекти на затлъстяването, както и възможности за здравна политика за лечение и превенция на затлъстяването. Председател на 5-ия и 8-ия Централноевропейски конгрес по затлъстяването (2015, 2021 г.)


 

Ts-Tankova-01
чл.-кор. проф. д-р Цветалина Танкова

чл.-кор. проф. д-р Цветалина Танкова

Заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране; ръководител на Катедра по ендокринология, МФ, МУ-София; началник на Клиника по диабетология, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“; главен координаторв в Експертен съвет по медицинската специалност „Ендокринология и болести на обмяната“.

Чл.-кор. проф. Цветалина Танкова е завършила Медицинска академия в София, с пълно отличие и Хипократов медал. Има придобити специалности по вътрешни болести и по ендокринология и болести на обмяната. Магистър е по Обществено здраве и здравен мениджмънт Специализациите ѝ са от: Център на СЗО за захарен диабет, Университетска болница Женева, Швейцария; Болница Кошен, Париж, Франция; Кингс Колидж Лондон; Оксфорд, Кеймбридж, Великобритания; Диабетен център Стено, Копенхаген, Дания.


 

B-Georgiev-01
проф. д-р Борислав Георгиев

проф. д-р Борислав Георгиев

Началник на клиника по кардиология към Национална кардиологична болница.

Повече от 30 години работи като кардиолог в НКБ. Има придобити специалности по вътрешни болести и по кардиология.

Научните му интереси са в различни области – електрокардиография и електрофизиология, артериална хипертония, дислипидемии, исхемична болест на сърцето, белодорбна артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, профилактика на емболиите при предсърдно мъждене, епидемиология и профилактика на сърдечно-съдовите заболявания и др. Публикувал е над 700 статии, глави от книги и учебници в България и чужбина. Изнесъл е над 400 лекции и презентации на научни разработки у нас и в чужбина. Участва в редакционни съвети на редица списания, рецензент към няколко български и международни списания. Главен редактор на списание "Наука кардиология".


 

V-Duleva-01
проф. д-р Веселка Дулева

проф. д-р Веселка Дулева

Началник на отдел „Храни и хранене” в НЦОЗА; Главен координатор на експертен съвет по “Хранене и диететика”;  Програмен координатор за България по Хранене към СЗО.

Проф. Дулева активно участва в разработването на националната хранителна политика и нормативна база, свързана с храните и храненето на населението в България.

Тя има богат изследователски и преподавателски опит, повече от 100 научни публикации и над 150 участия в научни форуми у нас и в чужбина, лектор и ръководител е на курсове за след дипломно обучение на лекари, както и на Основния курс по медицинската специалност „Хранене и диететика”.


 

G-Momekov-01
проф. д-р Георги Момеков

проф. д-р Георги Момеков

Ръководител на Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“, Фармацевтичен факултет, МУ–София; председател на Българското научно дружество по фармация; главен координатор в Експертен съвет по дейности „Клинична фармация, анализ на лекарствата, фармакология, токсикология и фитофармацевтични продукти“

Има придобита специалност по клинична фармация и е защитил дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" по научна специалност "Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)".

Преподава задължителните дисциплини - "Фармакология", "Фармакотерапия", "Проблемни случаи във фармакотерапията" както и свободно избирателните дисциплини "Химиотерапия" и "Клетъчна и молекулярна фармакология".


 

Ivet-Koleva-01
Проф. д-р Ивет Колева

проф. д-р Ивет Колева

Катедра „Кинезитерапия“, Факултет „Обществено здраве“, Медицински университет – София.

Има клинични специалности по физиотерапия, курортология и рехабилитация и по неврология. Има Европейски сертификат по Физикална и рехабилитационна медицина и е магистър и по Обществено здраве и Здравен мениджмънт.

Ръководител е на курсове за следдипломно обучение по темите „Неврорехабилитация“, „Болка и физикална аналгезия“, „Физикалните фактори за оформяне на тялото и за козметични цели“, „Международна класификация на функционирането, уврежданията и здравето“, „Функционална оценка в рехабилитацията и неврорехабилитацията“, „Мануална терапия“, „Инфилтрационна терапия“ и други.


 

проф. д-р Людмила Матева

проф. д-р Людмила Матева

Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София.

Има специализации по вътрешни болести и по гастроентерология и диететика и има квалификация по Обществено здраве и здравен мениджмънт.

Научните ѝ интереси са в областта на хроничните чернодробни заболявания, метаболитните нарушения, хроничните вирусни хепатити, нарушената чернодробна функция, фармакокинетиката, редките заболявания, гастроентерологичните заболявания.


 

M-Georgieva-01
проф. Милена Георгиева

проф. Милена Георгиева

Професор по молекулярна биология. Научните ѝ интереси са в сфери като молекулярна биология и генетика, епигенетика, и съвременна биомедицина. Тя е автор на над 100 научни публикации в реферирани международни списания. Тя е научен консултант към международната  Enago academy, която цели да подпомага учените от цял свят със съвети за академично развитие.

Има специализации по генетика и епигенетика в Института Кюри и в Университета в Страсбург, Франция. Специализирала е биология на стареенето в Международния научен център по био-инженерството в Триест, Италия.

Член е на Съюза на Учените в България, на Европейската Федерация на Биохимичните дружества и на Международния съюз по Клинична Епигенетика.


 

H-Kozhuharov-01
проф. д-р Христо Кожухаров

проф. д-р Христо Кожухаров

Ръководител на Катедрата по психиатрия и медицинска психология при Медицински университет – Варна; началник на Втора психиатрична клиника, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна.

Има придобита специализация по психотерапия и обща психиатрия. От 1999 г. е психиатър в наркологично отделение към Психиатрична клиника. Провежда обучението по психиатрия на общопрактикуващите лекари и на специализантите по психиатрия в Медицински университет – Варна. От 2019 г. е член на Националния експертен съвет по психиатрия.


 

д-р Рада Прокопова

д-р Рада Прокопова

Началник на Отделение по кардиология, УМБАЛ „Св. Анна“, София.

Има продобити специалности по вътрешни болести и по кардиология. Членува в национални и международни научни и професионални сдружения: Дружество на кардиолозите в България; Секция “Биомедицинско инженерство” към СУБ; European Society of Cardiology; European Society of Hypertension. Специални интереси в областта на хипертензиологията и сърдечната недостатъчност.


 

G-Pasi-01
Гергана Паси

Гергана Паси

Български политик, министър по европейските въпроси в 86-то правителство на България. През 2012 г. е номинирана за посланик на новите технологии (дигитален шампион) на България към Европейската Комисия.  През 2008 г. Гергана и нейният съпруг д-р Соломон Паси представят пред Европейската Комисия, председателството на ЕС и институциите на ЕС идеята за всеобщо стандартизиране на всички зарядни устройства за GSM апарати.

Гергана и Соломон Паси в момента са насочили своите усилия към прилагането на  идеята, описана в доклада (май 2011) към Комитета по правата на човека на ООН, гласяща, че достъпът до Интернет е фундаментално човешко право на територията на ЕС. Паси стартират инициатива, която ще доведе до гарантиран свободен достъп до Wi-Fi интернет.


 

Детелина Стаменова

Детелина Стаменова

Завършила е юридическа психология и социология, както и четиригодишно психотерапевтично обучение. Сертифицирана да работи като психотерапевт след години лична психотерапия и супервизии от водещи психотерапевти. В професионалните си търсения и стремеж към знание се насочва към програмата на Българското общество по групова анализа и групови процеси и Виенския университет Зигмунд Фройд за обучение по психоанализа, а опитът й в корпоративната сфера като мениджър в международна среда я стимулира да покрия и премине и обучение по коучинг към ICF.


 

R. Skorcheva
Ралица Скорчева-Славова

Ралица Скорчева-Славова

Председател на спиритсБЪЛГАРИЯ – асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки. Управител на Максиъм България ЕООД.


 

Файлове за изтегляне (BG)

Files For Download (EN)