Сертификат XV Научна конференция „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” 2024

BSSA-scaled
Искрено Ви благодарим за участието в научната конференция и в тази отворена дискусия за най-новите постижения в областта, за обсъждане на различни терапевтични схеми и за изграждане на трайни контакти с цел осигуряване на най-добра и съвременна помощ на пациентите. Имате възможността да получите на мейл сертификат. Въвеждайки в полето по-долу Ваш актуален почетен префикс...
Тази публикция е налична само за абонирали се потребители.