Излезе „Наука Кардиология“ 1/2023

В редакторския анонс на списанието е представен нов метаанализ, представящ доказателства, поставящи под въпрос ползата и ефикасността на профилактичните ниски дози аспирин за предотвратяване на сърдечно-съдови събития при хора, които нямат атеросклеротично сърдечно-съдово заболяване (ASCVD) независимо дали приемат, или не статини.

Статиите, които са публикувани в броя представят темите „Затлъстяването – рисков фактор в развитието на сърдечно-съдовите заболявания“, с автори д-р Лина Абужамус и д-р Данаил Аврамов; „Място на генната терапия в съвременното лечение на сърдечно-съдовите заболявания“ с автор гл. ас. Росица Михайлова и „Някои патогенетични аспекти на сърдечно-съдовото стареене“ от проф. Борислав Георгиев.