Технически параметри

 • Година на издаване: от 2006 до момента
 • ISSN 1312-8302
 • Периодичност: 4 броя годишно
 • Тираж: 5000
 • Списанието се реферира в НАЦИД.

Редакционен съвет

Главен редактор

проф. Пенка Переновска, Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска”, МУ-София

Членове

проф. Галина Кирова-Недялкова, Клиника по oбразна диагностика, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда“, София

проф. Димитър Костадинов, Бронхологично отделение, МБАЛББ „Св. София“, МУ, София

проф. Мирослава Бошева, Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ- Пловдив

доц. Милена Енчева, Военномедицинска академия, София

Целева аудитория

ОПЛ, пулмолози, унг специалисти, алерголози, кардиолози, ендокринолози, хирурзи, специалисти образна диагностика, фармаколози и др.

Рубрики

 • Оригинални статии;
 • Обзорни статии;
 • Случаи от клиничната практика;
 • Съвременна диагностика;
 • Новости;
 • Други.

Основни теми: остри респираторни заболявания, ХОББ, карционм на бял дроб, туберколоза, астма, алергии, белодробни заболявания в детска възраст, белодробна фиброза, муковисцидоза, пневмония, грип и вирусни инфекции, и др.

Абонамент

Всеки, който желае да получава списанието може да се абонира ТУК.