Технически параметри

 • Година на издаване: от 2010 до момента
 • Печатно издание
 • ISSN 1314-2429
 • Периодичност: 1 брой годишно
 • Тираж: 5000
 • Списанието се реферира в НАЦИД.

Редакционен съвет

Главен редактор

проф. Татяна Червенякова, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ – София; Изпълнителен директор СБАЛИПБ, „Проф. Иван Киров“ ЕАД, София

Членове

проф. Лилия Пекова, Катедра по хигиена, епидемиология и инфекциозни болести, Тракийски университет, Стара Загора

проф. Маргарита Господинова, Катедра по инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина, МУ – Варна

проф. Марияна Стойчева, Kатедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ – Пловдив

проф. Цеца Дойчинова, Катедра по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина, МУ – Плевен

доц. Нина Янчева-Петрова, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ – София

доц. Олиана Бойкинова, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ – Пловдив

Целева аудитория

Инфекционисти, вирусолози, паразитолози, ОПЛ, фармаколози, кардиолози, пулмолози, акушеро-гинеколози и др.

Рубрики

 • Обзори
 • Оригинални публикации
 • Клинични случаи
 • Клинични наблюдения
 • Други.

Основни теми: HIV-инфекция; хепатитни вируси – хепатит А, хепатит В, хепатит С, хепатит Е; ентеровируси; чревни инфекции; кърлежово/векторно преносими инфекции; морбили; рубеола; пазазитни и тропически болести и др.

Абонамент

Всеки, който желае да получава списанието може да се абонира ТУК.