Технически параметри

 • Година на издаване: от 2000 до момента
 • ISSN 1311-459X
 • Периодичност: 6 броя годишно
 • Тираж: 5000
 • Списанието се реферира в НАЦИД.

Редакционен екип

Главен редактор

Проф. Борислав Георгиев, Национална кардиологична болница, София

Членове

проф. Георги Момеков, ФФ, Медицински университет, София

проф. Елина Трендафилова, Национална кардиологична болница, София

проф. Марио Станкев, Национална кардиологична болница, София

доц. Илияна Петрова, Национална кардиологична болница, София

доц. Лилия Демиревска, Военномедицинска академия,София

доц. Любомир Киров, МФ, СУ „Св. Климент Охридски“, Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България

доц. Мария Димова, УМБАЛ „Св. Марина“, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, МФ, Медицински университет, Варна

д-р Георги Владимиров, Национална кардиологична болница, София

 

Целева аудитория

ОПЛ, кардиолози, ендокринолози, съдови хирурзи, специалисти образна диагностика, фармаколози и др.

Основни рубрики

 • Артериална хипертония;
 • Стабилна исхемична болест на сърцето;
 • Дислипидемии;
 • Кардиохирургия;
 • Сърдечно-съдов риск;
 • Кардиоонкология;
 • Лекарствена терапия;
 • Клиничен случай;
 • Други.

Абонамент

Всеки, който желае да получава списанието, може да се абонира TYK.