IV научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания”

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България и Българско научно дружество по фармация, в периода 10-12 март 2023 г. ще се проведе Четвърта научна конференция „Коморбидности при сърдечно-съдови заболявания”.
Много рядко, предимно в млада възраст, болестта е само една, но са налични редица съпътстващи рискови фактори като заседнал начин на живот, нездравословно хранене, тютюнопушене и др. В болшинството случаи на заболяване при по-възрастните хора са налични няколко хронични заболявания, които могат да затруднят поведението на лекарите по отношение на точна диагностика и правилно лечение. През последните години все повече се обръща внимание на коморбидностите при пациенти с хронични заболявания. Оказва се, че при болен на средна възраст могат да са налични повече от 2 успоредно развиващи се болести, като лечението на едната може да бъде повлияно от развитието на другата болест. Коморбидностите често са предизвикателства пред диагностично-терапевтичното поведение на лекарите. С тях трябва да се съобразяват не само общопрактикуващите лекари, но и специалистите при избора на правилна терапия с намалени вероятности за лекарствени взаимодействия или влошаване на прогнозата на пациента при лечението на едното от наличните заболявания. И тъй като сърдечно-съдовите заболявания са масови, а и съпътстващи на много други болести, интересът към темата от страна на всички лекари е много голям. Анализът на проблематиката налага добре осъвместен подход, от подготвен интердисциплинарен екип.

Комитети

Научен комитет
Председател:
проф. Борислав Георгиев

Членове:
проф. Атанас Кундурджиев
проф. Георги Момеков
проф. Елина Трендафилова
проф. Лилия Демиревска
доц. Мария Димова
доц. Наделин Николов

Организационен комитет
Иван Батаклиев

Членове:
Боян Цековски
Глория Попова

Марияна Събева

Теми

  • Коморбидни вторични и редки хипертонии
  • Тютюнопушене и сърдечно-съдов риск
  • Вторични дислипидемии, нови липидни биомаркери и сърдечно-съдови заболявания
  • Хипотензивни синдроми в гериатричната практика
  • Интердисциплинарно поведение при коморбидности
  • Терапии на несърдечни заболявания, които могат да променят прогнозата при сърдечно-съдови заболявания
  • Коронарна болест на сърцето и коморбидни състояния
  • Захарен диабет и съдови увреждания

Програма

Nauchna_Programa_Comorbidnosti_2023 Изтегли PDF

Регистрационна такса

За участие във форума се попълва регистрационна форма и се заплаща обявената регистрационна такса.

Плащането може да бъде извършено:

♦ по банков път:

получател: АРБИЛИС ООД
УниКредит Булбанк АД,
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG46UNCR96601036210306

Регистрационни такси:
Регистрация по банков път за онлайн участие – 36.00 лв.
Регистрационната такса включва достъп до всички научни сесии и виртуалната изложбена зона, електронен сертификат за участие.

Забележка:
Регистрацията за студенти, специализанти и докторанти е безплатна след представяне на документ, удостоверяващ статута им.

Повече информация за форума можете да получите на:

АРБИЛИС ООД
София 1142
Бул. „Патриарх Евтимий” 19А
Тел.: 02/ 989 88 77
факс: 02/ 950 17 16
Е-mail: arbilis@arbilis.com
Web адрес: www.arbilis.com
www.arbilis.com

Регистрационна форма

Уважаеми колеги, регистрацията за конференцията приключи. Очакваме Ви на следващите ни форуми!

Акредитация

Партньори

Форма за оценка

Лични данни
Моля, попълнете следната форма за оценкa след приключване на форума:

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права тук: https://arbilis.com/privacy.html.

reCAPTCHA is required.

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица