VI научна конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници”

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Българско научно дружество по фармация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в периода 24-26 февруари 2023 г. ще се проведе изцяло виртуално Шеста научна конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници. СТАРОСТТА Е БОЛЕСТ ИЛИ СЪВКУПНОСТ ОТ БОЛЕСТИ“.

За шеста поредна година ще се проведе конференция, която е насочена към лечението на пациенти над 75-годишна възраст. В това издание ще разгледаме съвкупността от различни заболявания в старческа възраст, техните коморбидности и съвместна терапия.

Комитети

Научен комитет
Председател:

проф. Борислав Георгиев

Членове:
проф. Боряна Делийска
проф. Георги Момеков
проф. Детелина Луканова
проф. Елина Трендафилова
проф. Ивет Колева
доц. Лилия Демиревска
доц. Мария Димова
доц. Наделин Николов
д-р Милко Стоянов

Организационен комитет
Председател:
Иван Батаклиев

Членове:
Боян Цековски
Глория Попова

Теми

  • Старческата възраст – демографски и епидемиологични данни
  • Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата възраст
  • Геронтофармация и фармакогеронтология
  • Кардиогеронтология
  • Геронтоангиология
  • Геронтоендокринология
  • Болка при стари хора
  • Специфични проблеми в старческата възраст

Програма

Nauchna_programa_Geriatria Изтегли PDF

Регистрационнa таксa

Уважаеми колеги, регистрацията за конференцията приключи. Очакваме Ви на следващите ни форуми!

 

 

Регистрационна форма

Лични данни
Моля, посочете тук ако сте студент, специализант или докторант
Контактна информация
Регистрация

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права ТУК.

Акредитация

Партньори

Форма за оценка

Лични данни
Моля, попълнете следната форма за оценкa след приключване на форума:

Ние използваме Вашите лични данни за нашето настоящо и потенциално бъдещо сътрудничество и ще ги запазим в процеса на съвместната ни дейност. Ние събираме и обработваме данни за контакт, данни за професионална квалификация, публикации и др., като някои от тях идват от публични източници, особено уебсайтове (правно основание: член 6, параграф 1, буква б) и е) GDPR). Можете да намерите допълнителна информация относно защитата на личните данни в Арбилис ООД и Вашите права тук: https://arbilis.com/privacy.html.

reCAPTCHA is required.

Трябва да се впишете, като медицинско лице, за да имате достъп до пълното съдържание на сайта!

Вход за медицински лица