Автори и лектори в нашите издания и научни форуми са едни от най-изтъкнатите специалисти в медицината в България.

 

 • чл.-кор. проф. д-р Мила Власковска, Катедра „Фармакология и токсикология”, МФ, МУ, София
 • чл.-кор. проф. Цветалина Танкова, Катедра по ендокринология, МФ, МУ, София
 • проф. Атанас Кундурджиев, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София
 • проф. Борислав Георгиев, Национална кардиологична болница, София
 • проф. Виолета Йотова, Първа детска клиника с ДОИЛНН, УМБАЛ, „Св. Марина“, МУ, Варна
 • проф. Деница Момекова, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София
 • проф. Галина Кирова-Недялкова, Клиника по oбразна диагностика, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда“, София
 • проф. Георги Момеков, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София
 • проф. Димитър Костадинов, Бронхологично отделение, МБАЛББ „Св. София“, МУ, София
 • проф. Елина Трендафилова, Национална кардиологична болница, София
 • проф. Жанета Георгиева, Факултет по медицина, Медицински университет, Варна
 • проф. Здравко Каменов, Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска“, МУ, София
 • проф. Иглика Михайлова, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология, София
 • проф. Камен Плочев, Клиника по инфекциозни болести, Военномедицинска академия, София
 • проф. Лилия Пекова, Катедра по хигиена, епидемиология и инфекциозни болести, Тракийски университет, Стара Загора
 • проф. Маргарита Генова, Национална специализирана болница, за активно лечение на хематологични заболявания, София
 • проф. Маргарита Господинова, Катедра по инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина, МУ, Варна
 • проф. Марио Станкев, Национална кардиологична болница, София
 • проф. Мария Орбецова, Клиника по ендокринология и болести, на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги“, МУ, Пловдив
 • проф. Марияна Стойчева, Kатедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ, Пловдив
 • проф. Мирослава Бошева, Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ, Пловдив
 • проф. Николай Данчев, Катедра „Фармакология и токсикология”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София
 • проф. Николай Ламбов, Катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София
 • проф. Нина Гочева, Национална кардиологична болница, София
 • проф. Пенка Переновска, Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска”, София
 • проф. Румен Николов, дм, Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София
 • проф. Сабина Захариева, Катедра по ендокринология, МФ, МУ, София
 • проф. Савелина Поповска, Катедра Патологоанатомия, Медицински университет, Плевен
 • проф. Славина Сурчева, Медицински факултет, Медицински университет, София
 • проф. Соня Сергиева, Отделение по нуклеарна медицина СБАЛОЗ, София
 • проф. Татяна Червенякова, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ, София; Изпълнителен директор СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, София
 • проф. Цеца Дойчинова, Катедра по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина, МУ, Плевен
 • доц. Ася Консулова, Комплексен онкологичен център, Бургас
 • доц. Атанаска Еленкова, Катедра по ендокринология, МФ, МУ, София
 • доц. Гергана Петрова, Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска”, София
 • доц. Илияна Петрова, Национална кардиологична болница, София
 • доц. Любина Тодорова, дм, Дирекция „Разрешение за употреба на лекарствените продукти, Изпълнителна агенция по лекарствата, София
 • доц. Любомир Киров, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Медицински факултет, Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България
 • доц. Милена Енчева, Клиника по пневмология и фтизиатрия, Военномедицинска академия, София
 • доц. Наделин Николов, Национална кардиологична болница, София
 • доц. Наталия Чилингирова, Клиника по медицинска онкология, МБАЛ „Сърце и Мозък“, Плевен; Медицински университет, Плевен
 • доц. Нина Янчева-Петрова, СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ, София
 • доц. Ралица Робева, Катедра по ендокринология, МФ, МУ, София
 • доц. Румяна Симеонова, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София
 • д-р Божил Робев, Клиника по медицинска онкология УБ „Св. Иван Рилски“, София
 • д-р Бойчо Бойчев, МЦ „Чек Пойнт Кардио“, Казанлък
 • д-р Георги Владимиров, Национална кардиологична болница, София
 • д-р Васил Василев, Национална кардиологична болница, София
 • д-р Вера Карамфилова, Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска“, МУ, София
 • д-р Елица Бечева-Крайчир, Лаборатория по молекулярна генетика, МБАЛ „Сърце и Мозък“, Плевен
 • д-р Йордан П. Йорданов, МЦ „Ей Ес Ди Кънсълт“, София
 • д-р Калин Папочиев, Клиника по медицинска онкология УБ „Св. Иван Рилски“, София
 • д-р Мария Попова, Изпълнителна агенция по лекарствата, София
 • д-р Явор Петров, Отделение за трансплантация на стволови клетки, Клиника по хематология, УМБАЛ „Св. Марина”, Варна